SABRO A/S

SABRO A/S er en af Danmarks største producenter af håndformet støbegods. Vores jernstøberi er desuden et af de få støberier i Verden, der er godkendt til at producere for offshoreindustrien.

Vi tilbyder systemleverancer inklusiv bearbejdning, overfladebehandling, dokumentation og logistik. Som totalleverandør har SABRO A/S fokus på, at kunden kun behøver at henvende sig ét sted.

Vi er i alt ca. 50 medarbejdere, der hver dag lægger en stolthed i at få et godt gammelt håndværk - kombineret med moderne viden og teknologi - udført til kundens fulde tilfredshed. Mange af vores medarbejdere har stor erfaring og know-how, som kommer alle medarbejdere til gode i det teamwork, der skaber støbegods i høj kvalitet til vores kunder i hele Verden.

Det hårde arbejde i støberiet kræver god energi, og derfor lægger vi på SABRO A/S vægt på at kunne tilbyde medarbejderne varieret og solid mad fra eget køkkenpersonale.

Vi har en stor og moderne kantine, hvor medarbejderen dagligt bliver serviceret og køber deres mad. Kantinen har en elite smiley, som det er muligt at se på følgende link:

SABRO A/S tager også hensyn til miljøet med fokus på genbrug i produktionen af støbejern. Som eksemler kan det nævnes, at vi i smelteovnen anvender udvalgt jernskrot, og vores støbesand bliver genbrugt op til 25 gange.

SABRO A/S leverer støbegods i rå form eller med forskellige bearbejdninger af støbegodset alt efter kundens behov. Al nødvendig dokumentation bearbejdning, efterbehandling og kvalitetskontrol følger selvfølgelig med.

En stor del af vores afsætning sker som regel til offshoreindustrien og til skibsindustrien.
desuden anvendes støbegodset efter bearbejdning til produktion af stempelkompressorer, dieselmotorer, gasmotorer, ventiler, turboladere, vindmøller, samt til træbearbejdsningsmaskiner og værktøjsmaskiner.